مراقب باش در دام شیطان گرفتار نشوی زیرا گرگ گرسنه رحم نمی کند.

پیامبر اکرم(ص) می فرمایید:شیطان ، گرگ گرسنه انسان است.(نهج الفصاحه)

Be careful not to be trapped by satan because hungry wolves dont have pity