شیطان همیشه همراه توست پس هیچگاه از او غافل مباش.

پیامبر اکرم(ص):با هریک از شما شیطانی همراه است.(بحارالانوار)

ِDont neglect satan for it accompanies you