با دادن صدقه به مبارزه با شیطان بر خیز.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله):بدان صدقه قبل از آنکه به دست فقیر برسد،به دست خدا خواهد رسید.(وسائل الشیعه)

Fight satan by giving alms