خدا را یاد کن تا شیطان تو را از یاد ببرد.

امام علی (علیه السلام) :ذکر خدا دور کننده و کوبنده شیطان است . (غررالحکم)

Remember God to be neglected by satan