ازدواج در جوانی دست های شیطان را می بندد و فریادش را بلند می کند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله :هر کسی که در جوانی ازدواج کند،شیطان فریاد می زند و می گوید:ای وای بر من،این جوان دین خود را از شر من حفظ نمود. میزان الحکمه

Marriage in young hood limtis satan and him angry