شیطان با امید دروغین کلاه می گذارد و با ترس خیالی کلاه برداری می کند.

امام علی (علیه السلام) :امید و آرزو های بسیار،سلطنت و پادشاهی شیاطین بر دلهای بی خبران و غافلان است. (غررالحکم)

Satan deceives vain hopes and defraud with fanciful fears