شیطان می خواهد که تو به خود اعتماد کنی اما تو باید به خدا توکل کنی.

امام علی علیه السلام : اعتماد بر نفس خود کردن ، از محکم ترین فرصتهای شیطانی است. غررالحکم

Satan wants you to trust yourself but you should rely on God