بعضی ذکرها حمایت و بعضی هدایت و برخی حفاظتند،آنها را یاد بگیر.

امام سجاد علیه السلام : وقتی شیطان سر راه بنده ای قرار می گیرد آن شخص با گفتن ((بسم الله الرحمن الرحیم)) و ((امنت باالله)) و ((توکلت علی الله)) در پناه هدایت و نگهداری فرشتگان قرار می گیرد.اصول کافی

 Some recitals are for protection some are for guidance and some are for maintenance learn them