گاهی کار خوب یا گفتار خوب راه نفوذ شیطان می شود پس بیشتر دقت کن .

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) : معنی وسوسه ابلیس امثال همین خطوراتی است که از راه عقاید صحیح،احکام الهی و کارهای نیک بر دل انسان القاء می کند. بحار الانوار

 someting good words or deeds hinder satan s influence be more careful