خودبینی و خودپسندی بدترین دام شیطان است پس دیگران را فراموش نکن .

امام علی (علیه السلام) : بر تو باد به دوری از خودبینی ، خودپسندی و دوست داشتن ستایش از تو،زیرا این از محکم ترین فرصتهای شیطان است. غررالحکم

satan s worst trap is egoism and selfishness so dont forget others