به مجلسی که می روی دقت کن ، ببین چه کسی را راضی و که را ناراضی کرده ای.

امام علی (علیع السلام):ایستادن در مکان نامناسب و شرکت در مجالس نادرست خدا را به خشم آورده و شیطان را راضی و خوشحال می کند. غررالحکم

When you go to a meeting look who you have satisfied and who isnt satisfied with you