از گناهان توبه کردن=شیطان را بیچاره کردن و سعادت ابدی.

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله): استغفار بند دل شیطان را پاره می کند. بحارالانوار

Repenting from sins means eternal wellbeing and harasses satan