در دل شب با خدا مناجات کن تا از شر شیطان در امان باشی.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله): سه نفر و سه گروه از شر شیطان و لشکرش در امان هستند: ذاکرین خدا ، گریه کنندگان از خوف خدا و اسغفار کنندگان در سحر. میزان الحکمه

To repel satan pray in darkness