اگر شیطان را از قلب خود دور کنی نادیدنی ها را خواهی دید.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله): اگر شیاطین اطراف دل فرزندان آدم را فرا نگرفته بودند،انسانها می توانستند به ملکوت و باطن آسمانها و زمین بنگرند. بحارالانوار

If you repel satan from your heart you ll see the unseen world