کسی که قانع است دست شیطان را می بندد و حریص دست خود را.

امام علی (علیه السلام): فقیر راضی از خدا از دامهای شیطان نجات یافته اما ثروتمند ناراضی اسیر شیطان است.غررالحکم

One whe is content limits satan and a greedy person limits himself