کسی که تنها و جدای از مردم می شود بیشتر در دسترس شیطان است.

امام علی (علیه السلام): دوری کن از جدایی و تنهایی ، بدرستی که تنها و جدا شدن از مردم از آن شیطان است . غررالحکم

One whe is sseparated far from people is more close to satan