تکبر،طلا و جواهر شیطان است پس زینت آلات شیطان دوری کن.

امام علی (علیه السلام): فقیر راضی از خدا از دامهای شیطان نجات یافته اما ثروتمند ناراضی اسیر شیطان است.غررالحکم

One whe is content limits satan and a greedy person limits himself