احکام خدا را رعایت کن تا شیطان را شریک در اموال و اولادت نکنی .

امام باقر (علیه السلام): هر چیز که از مال حرام باشد شیطان در آن مشارکت داشته ، سهیم و شریک است . تفسیر عیاشی

Observe God s order so as not to share your property and children with satan