در معامله مراقب باش گاهی یک انسان سرت کلاه می گذارد و گاهی شیطان.

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله): بدترین مکانهای زمین بازارهای خرید و فروش است ، و آنجا میدان فریب ابلیس است.الفقه

Be careful in your deals because sometimes a human deceives you and sometimes satan