خداوند شراب را بر بندگانش حرام کرد شیطان آن را نوشابه خود قرار داد .

امام رضا (علیه السلام): شراب نوشابه ابلیس است. مستدرک الوسائل

God forbid wine for people and satan made it his drink