اول غذای خود بسم الله بگوئید که شیطان از غذای شما نخورد.

امام صادق(علیه السلام): وقتی غذا می خورید ، اول و آخر آن <<بسم الله>> بگویید ، تا شیطان از آن نخورد. بحارالانوار 

Start your food by saying In the Name of God to repel satan