نکند مالی را که خدا دستور پرداختش داده ندهی و خود را کلیددار شیطان کنی .

شیطان خطاب به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله): خزانه دار من کسانی اند که زکات مال خود را نمی دهند و به مصرفی که بایدبرسانند نمی رسانند. کتاب لقمان

If you dont pay your poor-rate as prescribed by Islam you will be satan s care-taker