بسم الله الرحمن الرحیم

مهار کردن شیطان (Harnessing satan)

۱۵ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

نکته بیست و نه

چرا مرگ یک عالِم دینی برای شیطان به اندازه عالَمی خوشحالی می آورد؟!

امام صادق علیه السلام:برای شیطان مرگ هیچ مومنی به اندازه مرگ یک فقیه و عالم به مبانی دین،محبوبتر نیست.(اصول کافی)

Why a scholar s death delights satan so much

۲۹ دی ۹۳ ، ۲۰:۴۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته بیست و هشت

بعضی از شیطان پیشی می گیرند،شیطان به دروغش راضی است اما او قسم دروغ هم می خورد.

شیطان ملعون:از کسی که قسم دروغ را به سخن دروغ اضافه کند راضی و خشنودم.ابلیس نامه

Some people overcome satan is saticfied with thir lies but they swear as wll

۲۵ دی ۹۳ ، ۱۹:۵۸ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته بیست و هفت

گاهی چهره ای فرشته نما،باطنی شیطانی دارد پس مواظب باش.

امام علی علیه السلام:زنهار که در ظاهر، دشمن شیطان باشی و در باطن دوست او.مجمو عه ورام

Sometime men look like angles but they have interior be careful

۲۰ دی ۹۳ ، ۲۱:۱۶ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته بیست و شش

در مقابل خشمت سر فرو نیاور که در مقابل شیطان گردنت کج خواهد شد.

امام علی(علیه السلام):هر کس بر خشم و غضب خود غلبه کند،بر شیطان پیروز شده است.(غررالحکم)

Control your anger or satan overcomes you

۱۵ دی ۹۳ ، ۱۹:۳۳ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته بیست و پنج

کسی که شیطان را به زمین می زند پهلوان واقعی است نه کسی که بازوهای بزرگی دارد.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله):قهرمان و پهلوان کسی است که اگر شخصی به او دشنام بگوید،وی تحمل نموده و بر شیطان نفس و ابلیس پیروز گردد.(مجموعه ورام)

A real hero is one who defeats satan not one who has powerful muscles

۱۴ دی ۹۳ ، ۱۳:۳۹ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته بیست و چهار

جدل کردن درد بی درمان انسان و داروی کشنده از طرف شیطان است.

امام صادق (علیه السلام):جدال و ستیزه جویی دردی است بسیار و خیم و پست،زیرا ستیزه جویی خوی ابلیس و اخلاق وابستگان اوست.(منیة المرید)

Disputing is man s ircurble illness and satan s fatal drug

۱۳ دی ۹۳ ، ۱۹:۰۶ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته بیست و سه

وقتی کسی صفات شیطان را برای خود بر می گزیند از او پرهیز کن که خود شیطان است.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله):دو نفر که به یکدیگر دشنام می دهند و ناسزا می گویند،دو شیطان هستند که همدیگر را تکذیب می کنند.(جامع السعادات)

A void one who has satan s characteristic for he the saran himself

۱۲ دی ۹۳ ، ۱۹:۳۱ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته بیست و دو

دید و بازدید و سخنان الهی از بهترین ابرازهای مقابله با شیطان است.

امام کاظم (علیه السلام):وقتی دو مومن با یکدیگر ملاقات می کنند و پیرامون خدا و برتری ما اهل بیت گفتگو می نمایند،شیطان از شدت درد،گوشت صورتش می ریزد.(اصول کافی)

To confront satan visit each other and talk God s messages

۱۱ دی ۹۳ ، ۱۹:۴۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته بیست و یک

اگر شیطان شما را به زمین زد با یاری دادن مومنین شما هم او را بزنید.

امام صادق(علیه السلام):تا می توانی به دوستانم نیکی کن،زیرا هر مومنی نسبت به مومن دیگر نیکی کند صورت ابلیس را می خراشد.(اصول کافی)

If satan throws you down throw him down by helping believers

۰۹ دی ۹۳ ، ۱۲:۴۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته بیست

پرهیزگاری + مخالفت با هوای نفس = پیروزی بر شیطان.

امام علی (علیه السلام):تقوا و پرهیزگاری را شعار دل خود قرار بده و با خواهشهای نفسانی خویش مخالفت کن تا بر شیطان چیره شوی.(غررالحکم)

Piety and fighting with one s whims equals defeating satan

۰۷ دی ۹۳ ، ۱۹:۴۶ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی