بسم الله الرحمن الرحیم

مهار کردن شیطان (Harnessing satan)

۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

نکته سی و شش

کسی که 40 روز گناه را ترک نکند حیاتش می میرد و دیگر نه خدا می شناسد و نه بنده را .

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) :کسی که در خانه اش چهل روز صدای ترانه سرایی بلند شود،خدا شیطانی را بر او مسلط می کند و وقتی چنین شد ، حیا از او گرفته می شود. (وسائل الشیعه)

One who does t abandon sins for forty days becomes impudent and knows neither God nor his servants

۲۷ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۵۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته سی و پنج

آیا می دانید مخترع رقص،شیطان است?

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله :اول کسی که نوحه سرایی کرد و به رقص و آواز پرداخت ابلیس بود. احیاءالعلوم

Do you know that satan first invented dancing

۲۱ بهمن ۹۳ ، ۱۷:۰۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته سی و چهار

ازدواج در جوانی دست های شیطان را می بندد و فریادش را بلند می کند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله :هر کسی که در جوانی ازدواج کند،شیطان فریاد می زند و می گوید:ای وای بر من،این جوان دین خود را از شر من حفظ نمود. میزان الحکمه

Marriage in young hood limtis satan and him angry

۱۶ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۵۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته سی و سه

ظلم به خود از دستورات شیطان است،موارد آن را دریاب.

امام علی (علیه السلام) :ستم کردن بر نفس و جان خود،نافرمانی از خدا و فرمانبرداری از شیطان است. (غررالحکم)

To hurt yourself is satan s commands perceive its instances

۱۴ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۰۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته سی و دو

تمام هدف شیطان دست برداشتن از خداست پس مراقب باش فریبش را نخوری .

امام صادق (علیه السلام):ابلیس دامهایش را در این دار غرور و فریب نصب کرده و مقصودش از آن جز دوستان ما نیست . (میزان الحکمه)

Satan s ultimate goal is to make you forget God so be careful not to be deceived

۱۱ بهمن ۹۳ ، ۱۷:۳۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته سی و یک

با شهوت هایت مبارزه کن تا شکار شیطان نشوی .

امام علی علیه السلام : شهوات،دامهای شکار شیطان است. غررالحکم

Fight your passion s so as not be hunted by satan

۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۴۵ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته سی

خدا را یاد کن تا شیطان تو را از یاد ببرد.

امام علی (علیه السلام) :ذکر خدا دور کننده و کوبنده شیطان است . (غررالحکم)

Remember God to be neglected by satan

۰۴ بهمن ۹۳ ، ۱۶:۳۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی