بسم الله الرحمن الرحیم

مهار کردن شیطان (Harnessing satan)

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

نکته چهل

گاهی گناه ها از نگاه ها  شروع می شود چرا که نگاه به نامحرم تیر بی خطای شیطان است.

شیطان ملعون: نگاه به نامحرم کمال قوی من است و تیری است که هرگز به خطا نمی رود. (محجة البیضاء)

Some sins start with peeks because looking at stranger men is satan s arrow

۲۴ اسفند ۹۳ ، ۱۵:۳۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته سی و نه

آخرین دام شیطان زن است پس به رفتارت بیشتر دقت کن.

شیطان خطاب به حضرت یحیی (علیه السلام) :ای یحیی! هر وقت از اغوای مردم عاجز شوم دست به دامن زنها می شوم. (ابلیس نامه)

Satan s last trap is women so be careful about your behavior

۱۶ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته سی و هشت

بعضی گناهان فقط آخرت را خراب می کند اما بخل هم دنیا و هم آخرت را.

شیطان خطاب به حضرت موسی (علیه السلام) :از بخل و خساست حذر کن،زیرا هر کس که بخیل باشد من دین و دنیای او را تباه و نابود می سازم. (کیمیای سعادت)

some sins only destroy the hereafater but jealousy destroys both this world and the hereafter

۱۱ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی

نکته سی و هفت

شیطان اول صبح و اول غروب به سرغ مردم می رود ، این دو لحظه را مراقب باش .

امام باقر (علیه السلام) : ابلیس لشکرش را در وقت غروب آفتاب و طلوع صبح پراکنده می کند ، بدرستی که این دو ساعت از ساعات غفلت است. (عده الداعی)

Be careful about dawn and sunset for satan tries to deceive people in these times

۰۱ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مصطفی مرادی