مراقب خود باشید چرا که قوی ترین دشمن شما خواسته های منفی شماست .

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: سخت ترین دشمنان تو ، همان نفس خبیث شیطانی است که در میان دو پهلوی توست . (مجوعه ورام)

Take care of yourself for your most powerful enemy is your whims