پرهیزگاری + مخالفت با هوای نفس = پیروزی بر شیطان.

امام علی (علیه السلام):تقوا و پرهیزگاری را شعار دل خود قرار بده و با خواهشهای نفسانی خویش مخالفت کن تا بر شیطان چیره شوی.(غررالحکم)

Piety and fighting with one s whims equals defeating satan