با شهوت هایت مبارزه کن تا شکار شیطان نشوی .

امام علی علیه السلام : شهوات،دامهای شکار شیطان است. غررالحکم

Fight your passion s so as not be hunted by satan